CBS: Arm en gekleurd eerder dood aan Covid

0
394
De Pest van Camus, boekomslag Faces de Rat door de Franse tekenaar ©Ptiluc

Nederlanders met een laag inkomen hadden al in het eerste coronajaar 2020 bijna 4 keer zoveel kans om aan Covid-19 te overlijden dan leden van de welgestelde elite. Bij 70-plussers was dat risico 2,5 keer zo groot. Los van het inkomen hadden ook Nederlanders met een migratieachtergrond een hoger risico om te overlijden aan Covid-19 dan autochtone Nederlanders. Dit concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

De tweede coronagolf sloeg nog harder toe onder lage inkomens dan de eerste. De oorzaak ligt in de grote steden. Daar wonen relatief meer mensen met lage inkomens, vaak geconcentreerd in volksbuurten. Ook wonen er verhoudingsgewijs meer mensen met een niet-westerse achtergrond. Opvallend: onder mensen die zorg krijgen, was geen verschil zichtbaar tussen de inkomensgroepen.

De totale sterfte aan COVID-19 tijdens het eerste jaar van de coronapandemie bedroeg 28 duizend.

Slecht nieuws voor corona-ontkenners: het CBS telde alleen al in 2020, het eerste coronajaar, 28.000 Covid-doden. De Noord-Hollandse dorpen Laren en Blaricum tellen bij elkaar minder inwoners. Daar wonen overigens relatief weinig lagere inkomens en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Mensen met een laag inkomen lopen toch al meer kans om voortijdig te sterven, in vergelijking met hogere inkomens. En dat geldt dus ook overlijden door Covid0-19. De oorzaken zijn divers, van opleidingsniveau tot stress-veroorzakers als armoede, schulden en overgeleverd zijn aan overheidsinstanties. Roken, overgewicht, onvoldoende beweging, ongezonde voeding en matige woonomstandigheden zijn ziekmakers die vaker bij lagere inkomens spelen dan bij de beter verdienende middenklasse en de elite.

Opvallend: tijdens de eerste coronagolf waren de bekende verschillen in doodsoorzaak naar inkomen vergelijkbaar met die van Covid. In de tweede golf nam het verschil in sterfterisico als gevolg van Covid-19 tussen de inkomensgroepen verder toe. Mogelijk heeft de anti-coronabeweging onder aanvoering van figuren als Baudet en Engel daar aan bijgedragen.

Ook als rekening wordt gehouden met inkomensverschillen blijft het risico om aan Covid-19 te overlijden groter onder mensen met een migratieachtergrond. Dat gold vooral voor Nederlanders met een Marokkaanse, Turkse en Surinaamse achtergrond. (Bron: www.cbs.nl)

Illustratie bij dit artikel: De Pest van Camus, boekomslag Faces de Rat door de Franse tekenaar  ©Ptiluc