8.7 C
Amsterdam
Thursday, 2 February, 2023

Net binnen

Nu ook WIA-affaire

Honderden UWV-klanten zijn gedupeerd door een foute beoordeling van hun arbeidsbeperking. Daardoor raakten ze in financiële en sociale nood. Er is inmiddels een ‘meldpunt herstelactie’ opgezet, waar zich tot nu toe 175 gedupeerden hebben gemeld. Daar komen naar verwachting meer bij. De groep waar zij tussen zitten is, telt ongeveer 2.100 WIA-mensen.

In 2018 besloot UWV Groningen tot een herbeoordeling van deze groep door het Ondersteuningsteam Noord (OTN). Zo’n 2.100 mensen, die al eerder op medische gronden volledig arbeidsongeschikt waren verklaard, werden dat opnieuw. Zij kregen een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). In 2019 werd echter geoordeeld dat het OTN een ‘verkeerde werkwijze’ had toegepast. UWV besloot tot een nieuwe herbeoordeling. Die leidde bij 30%, dus ruim 600 personen, tot verlaging of zelfs verlies van de uitkering. Zij hadden wellicht nog wel recht op een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de begeleiding die daarbij hoort. Maar hun dossiers raakten zoek en de getroffenen bleven verstoken van begeleiding.

De UWV-Centrale Cliëntenraad en de Landelijke Cliëntenraad, de belangenbehartiger van alle uitkeringsgerechtigden, trokken al een paar jaar geleden aan de bel. Tevergeefs. UWV betreurt dit en zegt nu wel zijn verantwoordelijkheid te nemen. Bestuurder Guus van Weelden in een verklaring op de UWV-website: ‘Wij zijn het aan deze mensen verschuldigd dit goed te maken.’ Van Weelden belooft: ‘We zetten daarom alles op alles om voor deze mensen een adequate oplossing te vinden en bieden daarbij maatwerk.’ UWV neemt vanaf woensdag 12 mei contact op met de mensen met de meest urgente problemen over de voorgenomen besluiten tot herstel en compensatie.

De zaak past in een lange reeks affaires, met de toeslagaffaire als voorlopig dieptepunt. Steeds draait het om een harteloze bureaucratie en de aanname dat uitkeringstrekkers niet te vertrouwen zijn. Van Deelden: ‘Als we in de spiegel kijken, dan zien we dat we het anders hadden kunnen en moeten doen. We hebben ons vooral gericht op de rechtmatigheid van besluiten en te weinig gekeken naar de menselijke maat en of de besluiten ook moreel juist waren. Daardoor zijn deze mensen onnodig in de problemen geraakt.’

Gedupeerde cliënten die zich nog niet gemeld hebben bij het Meldpunt Herstelactie, worden nog een keer actief benaderd. Het Meldpunt blijft open tot oktober. Maar het gaat hier niet om een publiek meldpunt waar iedereen welkom is die ook maar denkt gedupeerd te zijn.

Een woordvoerder van het UWV laat weten dat er direct contact is met de specifieke groep van circa 2.100 mensen: “Zij zijn in december allemaal benaderd om hen te wijzen op de mogelijkheid van dit Meldpunt. Ze konden zich per mail melden en werden dan telefonisch benaderd om hun situatie in kaart te brengen. Dat heeft tot nu toe geleid tot 175 meldingen. Alle mensen uit deze groep, die zich niet gemeld hebben, zullen nog een keer actief door UWV benaderd worden om ze nogmaals op de mogelijkheid te wijzen. Omdat het dus een specifieke, bij UWV bekende groep mensen betreft die we rechtstreeks benaderen, communiceren we de contactgegevens van het Meldpunt ook alleen rechtstreeks met hen.”

WIA betekent: wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De wet is bedoeld voor mensen die door ziekte niet of minder kunnen werken, of door ziekte niet hun oude loon verdienen. De WIA heeft twee uitkeringen: de WGA en de IVA. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering is voor mensen die 2 jaar of langer ziek zijn, maar wel weer (meer) kunnen gaan werken, zij het dat ze daarmee nooit meer dan 65% van hun oude loon verdienen.
De IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is bedoeld voor mensen die hooguit 20% van hun oude loon kunnen verdienen.

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_img