Pandemie treft vooral armer deel bevolking

Nederlanders met een laag inkomen overlijden sneller aan corona

0
1138
Arme mensen belanden eerder met corona in het ziekenhuis | @OpStand/JPL

Nederlanders met een laag inkomen overlijden sneller aan corona dan landgenoten met een goed inkomen. Dat verschil kan tot drie keer vaker oplopen, ten opzichte van de rijkste 20%. Dit wrange verschil tussen rijk en arm laat het CBS zien. Extra wrang omdat lage inkomens vaak mensen met cruciale beroepen zijn, bijvoorbeeld in de zorg en in andere contactberoepen.

Het verschil in overlijden door Covid-19 is vooral groot tot 70 jaar. Boven de 70 jaar neemt de kloof iets af. Naast inkomen lijkt ook een migratieachtergrond tot een hoger sterfterisico als gevolg van corona te leiden, aldus het CBS.

Verklaringen zijn onder meer verschil in leefstijl: mensen uit lagere inkomensgroepen roken vaker, bewegen minder, hebben vaker overgewicht. Dat bekort de levensverwachting sowieso. Een ongezonde levensstijl maakt bovendien kwetsbaarder voor corona. Opvallend is dat van de migrantenculturen vooral Turken en Surinamers vaker corona-slachtoffer zijn. Ook stress maakt ziek. Bekend is dat moeite met rondkomen en schulden vrijwel gegarandeerd tot extra stress leiden. Woningnood idem.

Als een verrassing komt de CBS-conclusie niet. Zo bracht de Volkskrant in oktober 2020 een achtergrondartikel over de ‘gigantische’ gezondheidsverschillen tussen bewoners van ‘goede’ en ‘slechte’ wijken. Verslaggever Michiel van der Geest signaleert dat lageropgeleiden maar liefst 15 jaar minder in goede gezondheid leven dan hogeropgeleiden. ‘De ongelijkheid groeit, en de coronacrisis maakt dat nog eens erger.’ Arme mensen gaan gemiddeld 6 jaar eerder dood.

‘Met 55 al echt oud’

Van der Geest keek in de Haagse volkswijk Moerwijk, een van de armste wijken van de residentie. Veel na-oorlogse portiekwoningen van drie etages hoog. Daar staan relatief lage huren tegenover, maar dat trekt dan weer mensen aan met verslavingsproblemen, psychiatrische problemen, schuldenproblemen. ‘En wie het kan betalen, gaat juist uit Moerwijk weg. De vergelijking met een afvoerputje is dan snel gemaakt’, schrijft de Volkskrant-journalist.

Moerwijk is niet alleen een van de armste wijken van Nederland maar ook een van de ongezondste. Huisarts Amanda de Glanville ziet in haar praktijk veel ellende, veel acute zorg. ‘Mensen kampen met overgewicht, suikerziekte, longkanker, atriumfibrilleren en vaak psychiatrische aandoeningen. Hart- en vaatziekten komen hier even vaak voor als in Bulgarije, een land waar de gezondheid ver achterloopt op het Europees gemiddelde. Waar elders in Den Haag mensen gezondheidsklachten krijgen vanaf hun 70ste, zijn mensen hier met 55 al echt oud’, stelt de Moerwijkse huisarts in de Volkskrant.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zocht het uit: Nederlanders met vmbo als hoogst genoten opleiding leven 6 jaar korter dan hoogopgeleiden. Bovendien leven zij bijna 15 jaar minder in goede gezondheid. Laagopgeleiden hebben bijna 6 keer zo vaak diabetes, 2 à 3 keer zo vaak COPD (longziekte), ruim 2 keer zo vaak chronische stress, angst of depressie en ruim 2,5 keer zo vaak obesitas.

De gezondheidsverschillen zijn niet nieuw. Jochen Mierau, hoogleraar economie van de Volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health in de Volkskrant: ‘Dit weten we al sinds de eerste studies hiernaar van eind jaren zeventig in Engeland.’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here